Прв Македонски Конгрес за патишта 2019

Првиот Македонски конгрес за патишта беше одржан на 7ми - 8ми Ноември 2019 во Скопје на кој учествуваа над 350 учесници. Опфативме различни теми: Планирање и проектирање, Управување, изградба и одржување, Безбедност на патниот сообраќај, Заштита на животната средина и одржлив развој, Инфраструктурни објекти итн.