Проф. Д-р. Горан Мијоски

Претседател на Научниот одбор

Д-р Андреј Лепавцов

Друштво за патишта на Република Македонија

Проф. Д-р Дарко Мославац

Градежен Факултет - Скопје

Проф. Д-р Спасен Ѓорѓевски

Градежен Факултет - Скопје

Проф. Д-р Милорад Јовановски

Градежен Факултет - Скопје

Проф. Д-р Зоран Кракутовски

Градежен Факултет - Скопје

Проф. Д-р Јосиф Јосифовски

Градежен Факултет - Скопје

Проф. Д-р Валентина Ж. Панчовска

Градежен Факултет - Скопје

Проф. Д-р Тодорка Самарџиоска

Градежен Факултет - Скопје

Вонр. Проф. Д-р Гоце Тасески

Градежен Факултет - Скопје

Вонр. Проф. Д-р Виолета Гешовска

Градежен Факултет - Скопје

Доц. Д-р Бојан Сусинов

Градежен Факултет - Скопје

Доц. Д-р Сеад Абази

Градежен Факултет - Скопје

Д-р Карстен Кархер

Генерален секретар - ЕААК

Проф. Д-р Стјепан Лакушиќ

Градежен Факултет - Загреб

Проф. Д-р Татјана Рукавина

Градежен Факултет - Загреб

Проф. Д-р Весна Драгчевиќ

Градежен Факултет - Загреб

Вонр. Проф. Д-р Горан Младеновиќ

Градежен Факултет - Белград

Вонр. Проф. Д-р Дејан Гавран

Градежен Факултет - Белград

Доц. Д-р Сања Фриц

Градежен Факултет - Белград

Проф. Д-р Томаж Толаци

Градежен Факултет - Марибор

Д-р Игор РутмарДиректор на ТПА Полска

Проф. Д-р Марко Ренцељ

Градежен Факултет - Марибор

Проф. Д-р Петер Липар

Градежен Факултет - Љубљана

Вонр. Проф. Д-р Мирза Поздер

Градежен Факултет - Сарајево

Проф. Д-р Осман Линдов

Факултет за Сообраќај и Комуникации - Сарајевски Универзитет

Проф. Д-р Драган Михајловиќ

Faculty of Civil Engineering – Banja Luka

Проф. Д-р Николај Михајлов

УАГГ - Софија

Проф. Д-р Петер Стефанов

УАГГ - Софија

Проф. Д-р Румен А. Миланов

УАГГ - Софија

Проф. Д-р Отокар Вацин

CTU – Prague

Проф. Д-р Томаш Ханак

Faculty of Civil Engineering – Brno

Доц. Д-р Билјана Ивановиќ

Faculty of Civil Engineering – Podgorica

Д-р Катарина Мирковиќ

Faculty of Civil Engineering – Podgorica

Д-р Керим Храповиќ

Предавач на Универзитет на применети науки - Инголштад

Вонр. Проф. Д-р Игор Јокановиќ

Faculty of Civil Engineering – Subotica

Проф. Д-р Ментор Балилај

Faculty of Civil Engineering – Tirana

Проф. Д-р Фарук Каба

Претседател на ААКИ - Тирана

Д-р Ариан де Бондт

Директор на OOMS - Холандија

Проф. Д-р Бранко Мазиќ

Градежен Факултет - Сарајево