Проф. Д-р. Горан Мијоски

Претседател на Организационен одбор

Стојанче Стојанов

БИМ - Свети Николе

М-р Кирил Лазаров

Битем - Скопје

Ирена Јакимоска

Илинден - Струга

Д-р Андреј Лепавцов

МНР РС Македонија

Зоран Милковски

Гранит - Скопје

Д-р Златко Илијовски

ГИ Македонија - Скопје

Предраг Доневски

Пелагонија - Гостивар

Никола Пандeв

Жикол - Струмица

Гоце Стојановски

Стентон Градба - Битола

Александар Јанакиески

Администрација на Град Скопје

Тони Јовев

ЈП Штипион 2011 - Штип

Васко Трајковски

АЕК

Тони Лазаров

ЈП Македонијапат - Скопје

Руска Хаџи-Митрова

ЈП Македонијапат - Скопје

М-р Тони Јовановски

Општина Битола

М-р Дејан Метикош

Подпретседател на Комора на овластени архитекти и овластени инженери

Милош Цветиќ

Унипромет

Злате Анастасов

Ленди Груп

Деметер Прислан

ICC DEMETER PRISLAN S.P

Владан Видиќ

Штрабаг

Александар Глишиќ

АДФОРС - Јадрански регион

Давор Миљковиќ

Ескаватори МК

Магдалена Кукоска

ЖИКОЛ Струмица

Николај Иванов

Јупитер 05

Миланчо Дамески

Миса-Мг

М-р Горан Стојаноски

Стентон Градба - Битола