Втор Македонски Конгрес за Патишта 2022

Вториот Македонски конгрес за патишта беше одржан на 3ти - 4ти Ноември 2022 во хотелот "Double Tree" by Hilton во Скопје. Учествуваа повеќе од 400 учесници и се опфатија различни теми како: Планирање и проектирање, Управување, изградба и одржување, Безбедност на патниот сообраќај, Заштита на животната средина и одржлив развој, Инфраструктурни објекти итн.

Превземете ги сите слики