Ги повикуваме сите домашни и странски компании да ја поддржат организацијата на Вториот Македонски конгрес за патишта 2022, со што воедно и ќе се промовираат пред Македонската и меѓународната стручна јавност од областа на патиштата.

Воедно, овој Втор Македонски конгрес за патишта 2022 треба да биде континуитет на првиот конгрес кој се одржа во 2019 год. и ќе претставува голем научно – стручен собир на сите авторитети од областа на патиштата не само од Македонија, туку и од регионот и Европа.
Актуелниот инвестициски циклус во патната инфраструктура кој се одвива во РС Македонија во висина од преку 1 млрд евра, претставува можност за сите компании преку промоција и реклама да бидат застапени и на овој пазар.
Одбирањето на еден од спонзорските пакети, ја прави Вашата компанија препознатлива на пазарот и Ви овозможува да бидете поблиску до Вашите клиенти.

Износ: 5.000 €
Голем изложбен штанд
Лого / банер на конгресот и веб-страницата на MARE
Лого во програмата на Конгресот
Цела страница, оглас во боја во е – Зборник на трудови (последна страница)
Цела страница, реклама во боја во Книгата на апстракти (последна страница)
Промотивен материјал во конгресната чанта
Говор на спонзор на свеченото отворање (3-5 минути)
Лого на банерот на Конгресот поставен зад звучниците
Вашиот USB/DVD во торбата за подароци
Презентација 15 мин/ден 1-1 сесија – наутро
Банер со името на генералниот спонзор на плакатот на Конгресот, во главната сала на хотелот
Промотивен материјал до 3 минути на веб-страницата или на екраните во хотелот
1 член во почесниот одбор
1 член во Организациониот одбор
Бесплатни такси за конгрес: 4 учесници
Износ: 4.000 €
Изложбен штанд со средна големина
Лого / банер на веб-страницата
Лого во програмата на Конгресот
Цела страница, реклама во боја во е – Зборник на трудови (во содржината)
Цела страница, реклама во боја во Книгата на апстракти, лого на кориците
Промотивен материјал во конгресната чанта
Благодарност во воведниот говор на претседателот
Лого на банерот на Конгресот поставен зад звучниците
Вашиот USB/DVD во торбата за подароци
Презентација 15 мин/ден 1-2 сесија – попладне/наутро
Бесплатни такси за конгрес: 3 учесници
Износ: 3.000 €
Изложбен штанд со мала големина
Лого / банер на веб-страницата
Лого во програмата на Конгресот
Реклама во боја на цела страница во е – Зборник на трудови (во содржината)
Цела страница оглас во боја во Книгата на апстракти, лого на кориците (во содржината, логото на корицата)
Промотивен материјал (флаер) во конгресна чанта
Благодарност во воведниот говор на претседателот
Лого на банерот на Конгресот поставен зад звучниците
Вашиот USB/DVD во торбата за подароци
Бесплатни такси за конгрес: 2 учесници
Износ: 2.000 €
Простор за пропратен банер за спонзори
Лого / банер на веб-страницата
Лого во програмата на Конгресот
Лого и оглас во боја во е – Зборник на трудови
Цела страница, реклама во боја во Книгата на апстракт
Промотивен материјал (флаер) во конгресна чанта
Благодарност во воведниот говор на претседателот
Лого на банерот на Конгресот поставен зад звучниците
Бесплатни такси за конгрес: 1 учесници
Износ: 1.000 €
Лого / банер на веб-страницата
Лого во програмата на Конгресот
Промотивен материјал (флаер) во конгресна чанта
Благодарност во воведниот говор на претседателот
Лого на банерот на Конгресот поставен зад звучниците

• Плаќањето е во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Р. Македонија
• Контактирајте не за дополнителни барања: дополнителни трошоци за регистрација, посебен изложбен простор итн.
• Рекламните материјали се доставуваат од спонзорите (Подготовката на материјалите не е вклучена во износот)
• Контактирајте не за какви било дополнителни информации